Prim.mr.sci.dr. Amra Mehmedbegović-Živanović, rođena je u Sarajevu gdje je završila Medicinski fakultet. Početkom 1991. godine počinje raditi u Domu zdravlja Travnik, nakon čega specijalizira Socijalnu medicinu sa organizacijom i ekonomikom zdravstva za Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, gdje i danas radi kao načelnik istoimene stručne službe. Takođe, radi kao viši asistent na Sveučilištu/Univerzitetu „Vitez“ u Travniku, te kao predavač stručnih predmeta u Srednjoj medicinskoj školi. Objavila je značajan broj stručnih i naučnih radova iz oblasti javnog zdravstva, učestvovala na brojnim simpozijima, konferencijama. Daje značajan doprinos u oblasti promocije zdravlja i prevencije bolesti, gdje sa svojim stručnim timom organizuje brojne promotivno-preventivne aktivnosti.

Odgovori